Debates
Meklēšanas rezultāti: 118 ar "6. parlamentārais sasaukums, de Brún Bairbre"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Vienlīdzīgas attieksmes principa īstenošana neatkarīgi no reliģijas vai pārliecības, invaliditātes, vecuma vai dzimumorientācijas (debates)
P6_CRE(2009)04-01
Trešdien, 2009. gada 1. aprīlis
html 
Eiropas Reģionālās attīstības fonda, Eiropas Sociālā fonda un Kohēzijas fonda finanšu pārvaldības noteikumi – Jaunie izmaksu veidi, kuri ir atbilstīgi atbalstam no ESF – Ieguldījumi energoefektivitātes palielināšanai un atjaunojamās enerģijas izmantošanai mājokļu sektorā (grozījumu izdarīšana Regulā (EK) Nr. 1080/2006 par Eiropas Reģionālās attīstības fondu) (debates)
P6_CRE(2009)04-01
Trešdien, 2009. gada 1. aprīlis
html 
Gatavošanās 2009. gada 19. un 20. marta Eiropadomei - Eiropas ekonomikas atveseļošanas plāns - Dalībvalstu nodarbinātības politikas pamatnostādnes - Kohēzijas politika: ieguldījums reālajā ekonomikā (debates)
P6_CRE(2009)03-11
Trešdien, 2009. gada 11. marts
html 
Balsojumu skaidrojumi
P6_CRE(2009)03-11
Trešdien, 2009. gada 11. marts
html 
A6-0100/2009
Balsojumu skaidrojumi
P6_CRE(2009)02-19
Ceturtdien, 2009. gada 19. februāris
html 
A6-0029/2009
Eiropas Savienības loma Tuvajos Austrumos (debates)
P6_CRE(2009)02-18
Trešdien, 2009. gada 18. februāris
html 
− 2050: Nākotne sākas jau šodien – ieteikumi ES turpmākai integrētai politikai saistībā ar klimata pārmaiņām (debates)
P6_CRE(2009)02-04
Trešdien, 2009. gada 4. februāris
html 
PCB atkritumeļļu izmantošana Īrijas pārtikas otrreizējās pārstrādes rūpnīcā (debates)
P6_CRE(2009)02-04
Trešdien, 2009. gada 4. februāris
html 
- Stāvoklis Tuvajos Austrumos/Gazā (debates)
P6_CRE(2009)01-14
Trešdien, 2009. gada 14. janvāris
html 
Balsojuma skaidrojumi (turpinājums)
P6_CRE(2009)01-13
Otrdien, 2009. gada 13. janvāris
html 
A6-0475/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridisks paziņojums