Debatten
118 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, de Brún Bairbre"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Gelijke behandeling van personen ongeacht godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid (debat)
P6_CRE(2009)04-01
Woensdag 1 april 2009
html 
EFRO, ESF en Cohesiefonds: bepalingen inzake financieel beheer - Nieuwe kosten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het ESF - Subsidiabiliteit uit hoofde van het EFRO van investeringen in energie-efficiënte en hernieuwbare energie op het vlak van huisvesting (debat)
P6_CRE(2009)04-01
Woensdag 1 april 2009
html 
Voorbereiding van de Europese Raad (19-20 maart 2009) - Europees economisch herstelplan - Richtsnoeren voor het werkgelegenheidsbeleid van de lidstaten - Cohesiebeleid: investeren in de reële economie (debat)
P6_CRE(2009)03-11
Woensdag 11 maart 2009
html 
Stemverklaringen
P6_CRE(2009)03-11
Woensdag 11 maart 2009
html 
A6-0100/2009
Stemverklaringen
P6_CRE(2009)02-19
Donderdag 19 februari 2009
html 
A6-0029/2009
Rol van de Europese Unie in het Midden-Oosten (debat)
P6_CRE(2009)02-18
Woensdag 18 februari 2009
html 
2050: De toekomst begint vandaag - Aanbevelingen voor een toekomstig geïntegreerd EU-klimaatbeschermingsbeleid (debat)
P6_CRE(2009)02-04
Woensdag 4 februari 2009
html 
Gebruik van PCB-afvalolie in een installatie voor het hergebruik van voedsel in Ierland (debat)
P6_CRE(2009)02-04
Woensdag 4 februari 2009
html 
Situatie in het Midden-Oosten/Gaza (debat)
P6_CRE(2009)01-14
Woensdag 14 januari 2009
html 
Stemverklaringen (voortzetting)
P6_CRE(2009)01-13
Dinsdag 13 januari 2009
html 
A6-0475/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Juridische mededeling