Debaty
Znaleziono 118 wynik(-i) dla "6 kadencja, de Brún Bairbre"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Zasada równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (debata)
P6_CRE(2009)04-01
Środa, 1 kwietnia 2009 r.
html 
EFRR, EFS i Fundusz Spójności: postanowienia dotyczące zarządzania finansami – Nowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS – Inwestycje w racjonalizację zużycia energii oraz energię odnawialną w mieszkalnictwie w ramach EFRR (debata)
P6_CRE(2009)04-01
Środa, 1 kwietnia 2009 r.
html 
Przygotowanie Rady Europejskiej (19-20 marca 2009 r.) – Europejski plan naprawy gospodarczej – Wytyczne dotyczące polityki zatrudnienia państw członkowskich – Polityka spójności: inwestowanie w realną gospodarkę (debata)
P6_CRE(2009)03-11
Środa, 11 marca 2009 r.
html 
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
P6_CRE(2009)03-11
Środa, 11 marca 2009 r.
html 
A6-0100/2009
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania
P6_CRE(2009)02-19
Czwartek, 19 lutego 2009 r.
html 
A6-0029/2009
Rola Unii Europejskiej na Bliskim Wschodzie (debata)
P6_CRE(2009)02-18
Środa, 18 lutego 2009 r.
html 
− 2050: Przyszłość zaczyna się dziś − zalecenia dla przyszłej zintegrowanej polityki UE w zakresie walki ze zmianami klimatu (debata)
P6_CRE(2009)02-04
Środa, 4 lutego 2009 r.
html 
Utylizacja zużytych olejów PCB w fabryce recyklingu produktów spożywczych w Irlandii (debata)
P6_CRE(2009)02-04
Środa, 4 lutego 2009 r.
html 
Sytuacja na Bliskim Wschodzie/Gaza (debata)
P6_CRE(2009)01-14
Środa, 14 stycznia 2009 r.
html 
Wyjaśnienia dotyczące sposobu głosowania (ciąg dalszy)
P6_CRE(2009)01-13
Wtorek, 13 stycznia 2009 r.
html 
A6-0475/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Informacja prawna