Rozpravy
Výsledky: 118 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, de Brún Bairbre"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rovnaké zaobchádzanie s osobami bez ohľadu na náboženské vyznanie alebo vieru, zdravotné postihnutie, vek alebo sexuálnu orientáciu (rozprava)
P6_CRE(2009)04-01
Streda, 1. apríla 2009
html 
Európsky fond regionálneho rozvoja, Európsky sociálny fond a Kohézny fond: ustanovenia týkajúce sa finančného riadenia – Nové druhy nákladov oprávnených na príspevok z ESF – Investície do energetickej efektívnosti a energie z obnoviteľných zdrojov v oblasti bývania (rozprava)
P6_CRE(2009)04-01
Streda, 1. apríla 2009
html 
Príprava zasadnutia Európskej rady (19. a 20. marca 2008) – Plán hospodárskej obnovy Európy – Usmernenia pre politiky zamestnanosti členských štátov – Politika súdržnosti: investície do reálnej ekonomiky (rozprava).
P6_CRE(2009)03-11
Streda, 11. marca 2009
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2009)03-11
Streda, 11. marca 2009
html 
A6-0100/2009
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2009)02-19
Štvrtok, 19. februára 2009
html 
A6-0029/2009
Úloha Európskej únie na Blízkom východe (rozprava)
P6_CRE(2009)02-18
Streda, 18. februára 2009
html 
− 2050: budúcnosť začína dnes − odporúčania pre budúcu integrovanú politiku EÚ v oblasti boja proti zmene klímy (rozprava)
P6_CRE(2009)02-04
Streda, 4. februára 2009
html 
Používanie použitého oleja s PCB v továrni na recykláciu v Írsku (rozprava)
P6_CRE(2009)02-04
Streda, 4. februára 2009
html 
Situácia na Blízkom východe/v Gaze (rozprava)
P6_CRE(2009)01-14
Streda, 14. januára 2009
html 
Vysvetlenia hlasovania (pokračovanie)
P6_CRE(2009)01-13
Utorok, 13. januára 2009
html 
A6-0475/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie