Rozpravy
Výsledky: 118 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, de Brún Bairbre"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Boj proti obchodovaniu s ľuďmi - integrovaný prístup a návrhy akčného plánu (rozprava)
P6_CRE-REV(2006)11-15
Streda, 15. novembra 2006
html 
Nová rámcová stratégia pre viacjazyčnosť (rozprava)
P6_CRE-REV(2006)11-14
Utorok, 14. novembra 2006
html 
Rios Montt
P6_CRE-REV(2006)10-26
Štvrtok, 26. októbra 2006
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE-REV(2006)10-25
Streda, 25. októbra 2006
html 
B6-0526/2006 | B6-0527/2006
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE-REV(2006)09-27
Streda, 27. septembra 2006
html 
A6-0269/2006
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE-REV(2006)09-26
Utorok, 26. septembra 2006
html 
A6-0267/2006
Strategické usmernenia o súdržnosti (rozprava)
P6_CRE-REV(2006)09-26
Utorok, 26. septembra 2006
html 
EFRR, ESF, Kohézny fond (všeobecné ustanovenia) - Zriadenie Kohézneho fondu - Európsky sociálny fond - Európsky fond regionálneho rozvoja - Európske zoskupenie územnej spolupráce (EZÚS) (rozprava)
P6_CRE-REV(2006)07-04
Utorok, 4. júla 2006
html 
Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
P6_CRE-REV(2006)07-03
Pondelok, 3. júla 2006
html 
Nárast rasovo motivovaného a homofóbneho násilia v Európe (rozprava)
P6_CRE-REV(2006)06-14
Streda, 14. júna 2006
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Právne oznámenie