Debatter
118 träff(ar) för "6:e valperioden, de Brún Bairbre"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Likabehandling av personer oavsett religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning (debatt)
P6_CRE(2009)04-01
Onsdagen den 1 april 2009
html 
Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden: bestämmelser om finansiell förvaltning - Nya typer av utgifter som berättigar till stöd från ESF - Investeringar i energieffektivitet och förnybar energi i samband med bostäder (ändring av förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden) (debatt)
P6_CRE(2009)04-01
Onsdagen den 1 april 2009
html 
Förberedelser för Europeiska rådet (19–20 mars 2008) – En ekonomisk återhämtningsplan för Europa – Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik – Sammanhållningspolitiken: Investeringar i realekonomin (debatt)
P6_CRE(2009)03-11
Onsdagen den 11 mars 2009
html 
Röstförklaringar
P6_CRE(2009)03-11
Onsdagen den 11 mars 2009
html 
A6-0100/2009
Röstförklaringar
P6_CRE(2009)02-19
Torsdagen den 19 februari 2009
html 
A6-0029/2009
Europeiska unionens roll i Mellanöstern (debatt)
P6_CRE(2009)02-18
Onsdagen den 18 februari 2009
html 
Framtiden börjar i dag - rekommendationer för EU:s framtida integrerade politik i klimatförändringsfrågan (debatt)
P6_CRE(2009)02-04
Onsdagen den 4 februari 2009
html 
Användningen av spillolja med PCB i en fabrik för livsmedelsåtervinning i Irland (debatt)
P6_CRE(2009)02-04
Onsdagen den 4 februari 2009
html 
Situationen i Mellanöstern/Gaza (debatt)
P6_CRE(2009)01-14
Onsdagen den 14 januari 2009
html 
Röstförklaringar (fortsättning)
P6_CRE(2009)01-13
Tisdagen den 13 januari 2009
html 
A6-0475/2008
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Rättsligt meddelande