Разисквания
26 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, de Lange Esther"  
1 2 3
Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - Програма за икономическо възстановяване: проекти в областта на енергетиката - Изменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (разискване)
P6_CRE(2009)05-06
сряда, 6 май 2009 г.
html 
Обяснение на вот
P6_CRE(2009)03-26
четвъртък, 26 март 2009 г.
html 
A6-0094/2009
Метод на бюджетиране и управление по дейности (БД-УД) като инструмент за управление на разпределянето на бюджетни средства –Междинен преглед на Финансовата рамка за 2007–2013 г. (разискване)
P6_CRE(2009)03-24
вторник, 24 март 2009 г.
html 
Пускане на пазара и използване на фуражи (разискване)
P6_CRE(2009)02-05
четвъртък, 5 февруари 2009 г.
html 
Санкции срещу работодатели на незаконно пребиваващи граждани на трета държава (разискване)
P6_CRE(2009)02-03
вторник, 3 февруари 2009 г.
html 
Превоз на животни (разискване)
P6_CRE(2009)01-15
четвъртък, 15 януари 2009 г.
html 
Обяснение на вот
P6_CRE(2009)01-14
сряда, 14 януари 2009 г.
html 
A6-0459/2008
Стратегия на Европейския съюз по отношение на Беларус (разискване)
P6_CRE(2009)01-14
сряда, 14 януари 2009 г.
html 
Отличителни знаци за сигурност и биометрични данни в паспортите и документите за пътуване (разискване)
P6_CRE(2009)01-13
вторник, 13 януари 2009 г.
html 
Представяне на годишния доклад на Сметната палата - 2007 г.
P6_CRE-REV(2008)11-20
четвъртък, 20 ноември 2008 г.
html 
1 2 3
Правна информация