Разисквания
7 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Уручев Владимир"  
Подпомагане на развитието на селските райони от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) - Програма за икономическо възстановяване: проекти в областта на енергетиката - Изменение на междуинституционалното споразумение от 17 май 2006 г. (разискване)
P6_CRE(2009)05-06
сряда, 6 май 2009 г.
html 
Активно приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда (A6-0263/2009, Jean Lambert)
P6_CRE(2009)05-06
сряда, 6 май 2009 г.
html 
A6-0272/2009
Обяснение на вот
P6_CRE(2009)04-22
сряда, 22 април 2009 г.
html 
Общностна рамка за ядрена безопасност (разискване)
P6_CRE(2009)04-21
вторник, 21 април 2009 г.
html 
Съхраняване на въглероден двуокис в геоложки обекти (разискване)
P6_CRE-REV(2008)12-16
вторник, 16 декември 2008 г.
html 
План за действие за енергийна ефективност: реализиране на потенциала (разискване)
P6_CRE-REV(2008)01-30
сряда, 30 януари 2008 г.
html 
Конвенционални енергийни източници и енергийни технологии (разискване)
P6_CRE-REV(2007)10-22
понеделник, 22 октомври 2007 г.
html 
Правна информация