Diskusijos
Rezultatas (-ai) "7" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Urutchev Vladimir"  
Parama kaimo plėtrai naudojant Europos žemės ūkio fondą kaimo plėtrai (EŽŪFKP) – Programa, skirta ekonomikos gaivinimui teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams – 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo pakeitimas (diskusijos)
P6_CRE(2009)05-06
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d.
html 
Iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvi įtrauktis (A6-0263/2009, Jean Lambert)
P6_CRE(2009)05-06
Trečiadienis, 2009 m. gegužės 6 d.
html 
A6-0272/2009
Paaiškinimai dėl balsavimo
P6_CRE(2009)04-22
Trečiadienis, 2009 m. balandžio 22 d.
html 
Bendrijos branduolinės saugos sistema (diskusijos)
P6_CRE(2009)04-21
Antradienis, 2009 m. balandžio 21 d.
html 
Geologinis anglies dioksido saugojimas (diskusijos)
P6_CRE(2008)12-16
Antradienis, 2008 m. gruodžio 16 d.
html 
Efektyvaus energijos vartojimo veiksmų planas: išnaudoti potencialą (diskusija)
P6_CRE(2008)01-30
Trečiadienis, 2008 m. sausio 30 d.
html 
Tradiciniai energijos šaltiniai ir energetikos technologijos (diskusija)
P6_CRE(2007)10-22
Pirmadienis, 2007 m. spalio 22 d.
html 
Teisinis pranešimas