Разисквания
10 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Boştinaru Victor"  
Положението в Република Молдова (разискване)
P6_CRE(2009)04-23
четвъртък, 23 април 2009 г.
html 
Петдесетгодишнина от въстанието в Тибет и диалог между Негово светейшество Далай Лама и китайското правителство (разискване)
P6_CRE(2009)03-12
четвъртък, 12 март 2009 г.
html 
Косово (разискване)
P6_CRE(2009)02-04
сряда, 4 февруари 2009 г.
html 
Обяснение на вот
P6_CRE-REV(2008)10-21
вторник, 21 октомври 2008 г.
html 
A6-0356/2008
Подготовка на Европейския съвет, включително състоянието на световната финансова система (продължeние на разискването)
P6_CRE-REV(2008)10-08
сряда, 8 октомври 2008 г.
html 
Обяснение на вот
P6_CRE-REV(2008)09-23
вторник, 23 септември 2008 г.
html 
A6-0336/2008
Хедж фондове и фондове за дялово участие - Прозрачност на институционалните инвеститори (разискване)
P6_CRE-REV(2008)09-22
понеделник, 22 септември 2008 г.
html 
Разисквания на Комисията по петиции през парламентарната 2007 г. (разискване)
P6_CRE-REV(2008)09-22
понеделник, 22 септември 2008 г.
html 
Екологично въздействие на запланувания газопровод в Балтийско море, който ще свързва Русия и Германия (разискване)
P6_CRE-REV(2008)07-08
вторник, 8 юли 2008 г.
html 
Обяснение на вот
P6_CRE-REV(2008)07-08
вторник, 8 юли 2008 г.
html 
A6-0225/2008
Правна информация