Συζητήσεις
34 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, Oprea Dumitru"  
1 2 3 4
Ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς για τη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση - Ευρωπαϊκό σύστημα ακαδημαϊκών μονάδων για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ECVET) (συζήτηση)
P6_CRE(2008)12-17
Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)12-16
Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2008
html 
A6-0461/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)12-04
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008
html 
A6-0433/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2008)12-04
Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2008
html 
A4-0456/2008
Η κατάσταση των γυναικών στα Βαλκάνια (συνοπτική παρουσίαση)
P6_CRE(2008)12-03
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2008
html 
Κρίση στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας (συζήτηση)
P6_CRE(2008)11-19
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P6_CRE(2008)11-19
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008
html 
A6-0377/2008
Αιτιολογήσεις ψήφου (2)
P6_CRE(2008)11-19
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008
html 
A6-0425/2008
Προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών με σκοπό την απασχόληση υψηλής ειδίκευσης – Ενιαία διαδικασία αίτησης άδειας διαμονής και εργασίας
P6_CRE(2008)11-19
Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2008
html 
Σχέδιο προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία (τροποποίηση του Ενιαίου Κανονισμού ΚΟΑ) (συζήτηση)
P6_CRE(2008)11-18
Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2008
html 
1 2 3 4
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου