Rozpravy
Výsledky: 34 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Oprea Dumitru"  
1 2 3 4
Európsky referenčný rámec zabezpečenia kvality odborného vzdelávania a prípravy – Európsky systém kreditov pre odborné vzdelávanie a prípravu (ECVET) (rozprava)
P6_CRE(2008)12-17
Streda, 17. decembra 2008
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2008)12-16
Utorok, 16. decembra 2008
html 
A6-0461/2008
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2008)12-04
Štvrtok, 4. decembra 2008
html 
A6-0433/2008
Vysvetlenia hlasovania (2)
P6_CRE(2008)12-04
Štvrtok, 4. decembra 2008
html 
A4-0456/2008
Situácia žien na Balkáne (krátke prednesenie)
P6_CRE(2008)12-03
Streda, 3. decembra 2008
html 
Kríza automobilového odvetvia (rozprava)
P6_CRE(2008)11-19
Streda, 19. novembra 2008
html 
Vysvetlenia hlasovania
P6_CRE(2008)11-19
Streda, 19. novembra 2008
html 
A6-0377/2008
Vysvetlenia hlasovania (2)
P6_CRE(2008)11-19
Streda, 19. novembra 2008
html 
A6-0425/2008
Podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania – Zjednotený postup vybavovania žiadostí o povolenie na pobyt a na prácu
P6_CRE(2008)11-19
Streda, 19. novembra 2008
html 
Školský program podpory konzumácie ovocia (zmena a doplnenie nariadenia o jednotnej spoločnej organizácii trhov) (rozprava)
P6_CRE(2008)11-18
Utorok, 18. novembra 2008
html 
1 2 3 4
Právne oznámenie