Разисквания
41 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Attard-Montalto John"  
1 2 3 4 5
Емисии на въглероден диоксид от морския транспорт (A7-0080/2014 - Theodoros Skylakakis)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2012 г. (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-10
понеделник, 10 март 2014 г.
html 
Употребата на въоръжени безпилотни самолети (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Действия за премахване на гениталното осакатяване на жените (продължение на разискването)
P7_CRE-REV(2014)02-06
четвъртък, 6 февруари 2014 г.
html 
Гражданство на ЕС за продан (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Всеобхватна стратегия на ЕС в областта на рибарството по отношение на Тихоокеанския регион (кратко представяне)
P7_CRE-REV(2013)10-07
понеделник, 7 октомври 2013 г.
html 
Положението в Египет (разискване)
P7_CRE-REV(2013)07-03
сряда, 3 юли 2013 г.
html 
Eнергията от възобновяеми източници на европейския вътрешен енергиен пазар (разискване)
P7_CRE-REV(2013)05-20
понеделник, 20 май 2013 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2011 г. (продължение на разискването)
P7_CRE-REV(2013)04-16
вторник, 16 април 2013 г.
html 
Въздействие на икономическата криза върху равенството между половете и правата на жените - Премахване на стереотипите, свързани с пола, в ЕС - Положението на жените в Северна Африка (разискване)
P7_CRE-REV(2013)03-11
понеделник, 11 март 2013 г.
html 
1 2 3 4 5
Правна информация