Разисквания
155 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Доклад за 2013 г. относно напредъка на Турция (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
сряда, 12 март 2014 г.
html 
Равенството между жените и мъжете в Европейския съюз - 2012 г. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Основните права в Европейския съюз през 2012 г. (A7-0051/2014 - Louis Michel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Конкретни действия в рамките на общата политика в областта на рибарството в посока развиване на ролята на жените (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
четвъртък, 27 февруари 2014 г.
html 
Прилагането на „Гаранцията за младежта“, (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Политика на сближаване (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Насоки за политиките за заетост на държавите членки (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Трета многогодишна програма за действие на ЕС в областта на здравето за периода 2014—2020 г. (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Борба с насилието над жени (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация