Разисквания
155 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2011)12-01
четвъртък, 1 декември 2011 г.
html 
A7-0363/2011
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2011)12-01
четвъртък, 1 декември 2011 г.
html 
B7-0615/2011
Договор за присъединяване: Договор за присъединяването на Република Хърватия към Европейския съюз - Молбата на Хърватия за членство в Европейския съюз (разискване)
P7_CRE-REV(2011)11-30
сряда, 30 ноември 2011 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2011)11-17
четвъртък, 17 ноември 2011 г.
html 
A7-0351/2011
Положението на ромите в държавите-членки (разискване)
P7_CRE-REV(2011)11-16
сряда, 16 ноември 2011 г.
html 
Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване (разискване)
P7_CRE-REV(2011)11-15
вторник, 15 ноември 2011 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2011)11-15
вторник, 15 ноември 2011 г.
html 
A7-0350/2011
Мобилност и интеграция на хората с увреждания (разискване)
P7_CRE-REV(2011)10-24
понеделник, 24 октомври 2011 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2011)09-13
вторник, 13 септември 2011 г.
html 
A7-0275/2011
Положението на жените, наближаващи пенсионна възраст (кратко представяне)
P7_CRE-REV(2011)09-12
понеделник, 12 септември 2011 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация