Разисквания
155 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Заключения от заседанието на Европейския съвет (16 септември 2010 г.) (разискване)
P7_CRE(2010)09-22
сряда, 22 септември 2010 г.
html 
Обяснение на вот.
P7_CRE(2010)09-09
четвъртък, 9 септември 2010 г.
html 
B7-0492/2010 | RC-B7-0493/2010
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)09-07
вторник, 7 септември 2010 г.
html 
A7-0221/2010
Положението на ромите в Европа (разискване)
P7_CRE(2010)09-07
вторник, 7 септември 2010 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2010)06-16
сряда, 16 юни 2010 г.
html 
B7-0348/2010
Аспекти, свързани с равенството между половете, в контекста на икономическата рецесия и финансовата криза - Оценка на резултатите от пътната карта за равенство между жените и мъжете (2006—2010 г.) и препоръки за бъдещето - Харта за правата на жените: проследяване на развитието (разискване)
P7_CRE-REV(2010)06-15
вторник, 15 юни 2010 г.
html 
Резултат от срещата на високо равнище, състояла се на 7 май 2010 г., и заседанието на Съвета по икономически и парични въпроси (Екофин) — Уместността на политическо равнище на стратегията „ЕС 2020“ в контекста на настоящата финансова и икономическа криза — Последици на финансовата и икономическа криза за стратегията „ЕС 2020“ и нейното управление — Уместността на стратегията „ЕС 2020“ в контекста на настоящата финансова и икономическа криза (разискване)
P7_CRE(2010)05-19
сряда, 19 май 2010 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)05-18
вторник, 18 май 2010 г.
html 
A7-0146/2010
Обяснениe на вот
P7_CRE(2010)03-25
четвъртък, 25 март 2010 г.
html 
RC-B7-0222/2010
Втора европейска среща на високо равнище относно ромите (разискване)
P7_CRE(2010)03-09
вторник, 9 март 2010 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация