Разисквания
155 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)02-25
четвъртък, 25 февруари 2010 г.
html 
B7-0118/2010
„ЕС 2020“ — Последващи действия във връзка с неформалния Европейски съвет от 11 февруари 2010 г. (разискване)
P7_CRE(2010)02-24
сряда, 24 февруари 2010 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2010)02-10
сряда, 10 февруари 2010 г.
html 
B7-0029/2010
Обяснение на вот (2)
P7_CRE(2010)02-10
сряда, 10 февруари 2010 г.
html 
B7-0067/2010
Допустимост на интервенции в сектора на жилищното строителство, осъществявани в полза на маргинализирани общности (разискване)
P7_CRE(2010)02-09
вторник, 9 февруари 2010 г.
html 
Равенство между жените и мъжете в Европейския съюз — 2009 г. (разискване)
P7_CRE(2010)02-08
понеделник, 8 февруари 2010 г.
html 
Представяне на програмата на испанското председателство (продължение на разискването)
P7_CRE(2010)01-20
сряда, 20 януари 2010 г.
html 
Политиката на сближаване след 2013 г. (разискване)
P7_CRE(2009)12-17
четвъртък, 17 декември 2009 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE(2009)12-15
вторник, 15 декември 2009 г.
html 
A7-0050/2009
Изкореняване на насилието спрямо жените (разискване)
P7_CRE(2009)11-25
сряда, 25 ноември 2009 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация