Разисквания
155 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Програма "Европа за гражданите" (A7-0424/2012 - Hannu Takkula)
P7_CRE-REV(2013)11-19
вторник, 19 ноември 2013 г.
html 
Прекурсори на наркотични вещества (A7-0153/2013 - Anna Hedh)
P7_CRE-REV(2013)10-23
сряда, 23 октомври 2013 г.
html 
Европейската демографска статистика (A7-0050/2013 - Csaba Sógor)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Сексуално и репродуктивно здраве и права (A7-0306/2013 - Edite Estrela)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Местните органи и гражданското общество (A7-0296/2013 - Corina Creţu)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Преосмисляне на образованието (A7-0314/2013 - Katarína Neveďalová)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Европейска политика за съседство: полагане на усилия за засилено партньорство — позицията на ЕП относно докладите за осъществения напредък през 2012 г. (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-22
вторник, 22 октомври 2013 г.
html 
Положението на ромите (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-09
сряда, 9 октомври 2013 г.
html 
Положението на ромите (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-09
сряда, 9 октомври 2013 г.
html 
Убийства въз основа на пола: изчезналите жени? (A7-0245/2013 - Antigoni Papadopoulou)
P7_CRE-REV(2013)10-08
вторник, 8 октомври 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация