Разисквания
155 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Бюджетни ограничения за регионалните и местните органи по отношение на структурните фондове на ЕС (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
вторник, 8 октомври 2013 г.
html 
Конвенция за превенция и борба с насилието срещу жени (Конвенция от Истанбул) (разискване)
P7_CRE-REV(2013)10-08
вторник, 8 октомври 2013 г.
html 
Трети страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2013)09-12
четвъртък, 12 септември 2013 г.
html 
Стратегия за вътрешна сигурност на ЕС (B7-0377/2013)
P7_CRE-REV(2013)09-12
четвъртък, 12 септември 2013 г.
html 
Прилагане на стратегията на ЕС за младежта 2010―2012 г. (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
P7_CRE-REV(2013)09-11
сряда, 11 септември 2013 г.
html 
Положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (разискване)
P7_CRE-REV(2013)07-02
вторник, 2 юли 2013 г.
html 
Насърчаване и защита на свободата на религията или убежденията (A7-0203/2013 - Laima Liucija Andrikienė)
P7_CRE-REV(2013)06-13
четвъртък, 13 юни 2013 г.
html 
Подготовка за заседанието на Европейския съвет (27-28 юни 2013 г.) (разискване)
P7_CRE-REV(2013)06-12
сряда, 12 юни 2013 г.
html 
Установяване на стандарти относно приемането на лица, търсещи международна закрила (преработeн текст) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
P7_CRE-REV(2013)06-12
сряда, 12 юни 2013 г.
html 
Храните, предназначени за кърмачета и малки деца, и храните за специални медицински цели (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
вторник, 11 юни 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация