Разисквания
155 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Основните права в Европейския съюз (2010—2011 г.) (разискване)
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)11-20
вторник, 20 ноември 2012 г.
html 
A7-0263/2012
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2012)11-20
вторник, 20 ноември 2012 г.
html 
A7-0305/2012
Закрила на децата в цифровия свят (кратко представяне)
P7_CRE-REV(2012)11-19
понеделник, 19 ноември 2012 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)10-25
четвъртък, 25 октомври 2012 г.
html 
A7-0288/2012
Едноминутни изказвания по въпроси с политическа значимост
P7_CRE-REV(2012)10-25
четвъртък, 25 октомври 2012 г.
html 
Заключения от заседанието на Европейския съвет (18 и 19 октомври 2012 г.) (разискване)
P7_CRE-REV(2012)10-23
вторник, 23 октомври 2012 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)10-23
вторник, 23 октомври 2012 г.
html 
A7-0313/2012
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)10-23
вторник, 23 октомври 2012 г.
html 
A7-0271/2012
Обяснение на вот (2)
P7_CRE-REV(2012)10-23
вторник, 23 октомври 2012 г.
html 
A7-0293/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Правна информация