Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Járóka Lívia" kohta leiti 155 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Eelarvepiirangute mõju piirkondlikele ja kohalikele asutustele seoses ELi struktuurifondidega (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
Naistevastase vägivalla ennetamise ja tõkestamise konventsioon (Istanbuli konventsioon) (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Teisipäev, 8. oktoober 2013
html 
Kolmandad riigid, kelle kodanikel peab ELi välispiiride ületamisel olema viisa (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2013)09-12
Neljapäev, 12. september 2013
html 
ELi sisejulgeoleku strateegia (B7-0377/2013)
P7_CRE-REV(2013)09-12
Neljapäev, 12. september 2013
html 
ELi noorsoostrateegia 2010–2012 rakendamine (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
P7_CRE-REV(2013)09-11
Kolmapäev, 11. september 2013
html 
Põhiõiguste olukord ning sellekohased standardid ja tavad Ungaris (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Teisipäev, 2. juuli 2013
html 
Usu- ja veendumusvabaduse edendamine ning kaitse (A7-0203/2013 - Laima Liucija Andrikienė)
P7_CRE-REV(2013)06-13
Neljapäev, 13. juuni 2013
html 
Euroopa Ülemkogu kohtumise (27.-28. juuni 2013) ettevalmistamine (arutelu)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Kolmapäev, 12. juuni 2013
html 
Rahvusvahelise kaitse taotlejate vastuvõtu nõuete sätestamine (uuesti sõnastatud) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Kolmapäev, 12. juuni 2013
html 
Imikutele ja väikelastele ning meditsiiniliseks eriotstarbeks ettenähtud toiduained (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Teisipäev, 11. juuni 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Õigusalane teave