Rasprave
155 rezultat(i) pronađen(i) za"7. parlamentarni saziv, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Izvješće o napretku Turske za 2013. (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Srijeda, 12. ožujka 2014.
html 
Jednakost žena i muškaraca u 2012. (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Utorak, 11. ožujka 2014.
html 
Temeljna prava u Europskoj uniji (2012.) (A7-0051/2014 - Louis Michel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Konkretne mjere za veću ulogu žena na području zajedničke ribarstvene politike (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Četvrtak, 27. veljače 2014.
html 
Provedba programa Jamstvo za mlade (rasprava)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Kohezijska politika (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Smjernice za politike zapošljavanja država članica (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Treći program djelovanja Unije na području zdravstva (2014. – 2020.) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Srijeda, 26. veljače 2014.
html 
Fond za europsku pomoć najugroženijima (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
Borba protiv nasilja nad ženama (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Utorak, 25. veljače 2014.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Pravna obavijest