Dezbateri
155 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Raportul pe 2013 privind progresele înregistrate de Turcia (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Miercuri, 12 martie 2014
html 
Egalitatea dintre femei şi bărbaţi în 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Marţi, 11 martie 2014
html 
Situaţia drepturilor fundamentale în Uniunea Europeană (2012) (A7-0051/2014 - Louis Michel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Joi, 27 februarie 2014
html 
Măsurile specifice luate în cadrul politicii comune în domeniul pescuitului cu scopul de a dezvolta rolul femeii (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Joi, 27 februarie 2014
html 
Punerea în aplicare a Garanției pentru tineret (dezbatere)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Miercuri, 26 februarie 2014
html 
Politica de coeziune (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Miercuri, 26 februarie 2014
html 
Orientări pentru politicile de ocupare a forței de muncă ale statelor membre (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Miercuri, 26 februarie 2014
html 
Al treilea program de acțiune a Uniunii în domeniul sănătății (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Miercuri, 26 februarie 2014
html 
Fondul de ajutor european pentru cele mai defavorizate persoane (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Marţi, 25 februarie 2014
html 
Combaterea violenţei împotriva femeilor (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Marţi, 25 februarie 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Notă juridică