Rozpravy
Výsledky: 155 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rozpočtové obmedzenia pre regionálne a miestne orgány, pokiaľ ide o štrukturálne fondy EÚ (A7-0269/2013 - Erminia Mazzoni)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Utorok, 8. októbra 2013
html 
Dohovor o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu (Istanbulský dohovor) (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)10-08
Utorok, 8. októbra 2013
html 
Tretie krajiny, ktorých štátni príslušníci musia mať víza pri prekračovaní vonkajších hraníc EÚ (A7-0139/2013 - Agustín Díaz de Mera García Consuegra)
P7_CRE-REV(2013)09-12
Štvrtok, 12. septembra 2013
html 
Stratégia vnútornej bezpečnosti EÚ (B7-0377/2013)
P7_CRE-REV(2013)09-12
Štvrtok, 12. septembra 2013
html 
Vykonávanie stratégie EÚ pre mládež na obdobie 2010 – 2012 (A7-0238/2013 - Georgios Papanikolaou)
P7_CRE-REV(2013)09-11
Streda, 11. septembra 2013
html 
Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)07-02
Utorok, 2. júla 2013
html 
Presadzovanie a ochrana slobody náboženského vyznania alebo viery (A7-0203/2013 - Laima Liucija Andrikienė)
P7_CRE-REV(2013)06-13
Štvrtok, 13. júna 2013
html 
Príprava na zasadnutie Európskej rady (27. – 28. júna 2013) (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Streda, 12. júna 2013
html 
Stanovenie noriem pre prijímanie žiadateľov o medzinárodnú ochranu (prepracované znenie) (A7-0214/2013 - Antonio Masip Hidalgo)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Streda, 12. júna 2013
html 
Potraviny určené pre dojčatá a malé deti a potraviny na osobitné lekárske účely (A7-0191/2013 - Frédérique Ries)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Utorok, 11. júna 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Právne oznámenie