Debatter
155 träff(ar) för "7:e valperioden, Járóka Lívia"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
2013 års framstegsrapport om Turkiet (B7-0241/2014)
P7_CRE-REV(2014)03-12
Onsdagen den 12 mars 2014
html 
Jämställdheten mellan kvinnor och män 2012 (A7-0073/2014 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tisdagen den 11 mars 2014
html 
De grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen (2012) (A7-0051/2014 - Louis Michel)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Torsdagen den 27 februari 2014
html 
Särskilda åtgärder inom den gemensamma fiskeripolitiken för att utveckla kvinnans roll (A7-0070/2014 - Dolores García-Hierro Caraballo, Raül Romeva i Rueda)
P7_CRE-REV(2014)02-27
Torsdagen den 27 februari 2014
html 
Genomförandet av ungdomsgarantin (debatt)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Sammanhållningspolitiken (A7-0081/2014 - Vilja Savisaar-Toomast)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Riktlinjer för medlemsstaternas sysselsättningspolitik (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Tredje programmet för för EU-åtgärder på hälsoområdet (2014-2020) (A7-0224/2012 - Françoise Grossetête)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdagen den 26 februari 2014
html 
Fonden för europeiskt bistånd till dem som har det sämst ställt (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
Bekämpning av våld mot kvinnor (A7-0075/2014 - Antonyia Parvanova)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tisdagen den 25 februari 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Rättsligt meddelande