Разисквания
44 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Berman Thijs"  
1 2 3 4 5
Нова стратегия за Афганистан (разискване)
P7_CRE-REV(2012)06-12
вторник, 12 юни 2012 г.
html 
Освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2010 г. (разискване)
P7_CRE-REV(2012)05-10
четвъртък, 10 май 2012 г.
html 
Разни въпроси
P7_CRE-REV(2012)03-29
четвъртък, 29 март 2012 г.
html 
Положението в Нигерия (разискване)
P7_CRE-REV(2012)03-14
сряда, 14 март 2012 г.
html 
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко - Бъдещият протокол за определяне възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (разискване)
P7_CRE-REV(2011)12-12
понеделник, 12 декември 2011 г.
html 
Споразумение за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко - Бъдещият протокол за определяне възможностите за риболов и финансовото участие, предвидени в Споразумението за партньорство в областта на рибарството между Европейския съюз и Кралство Мароко (разискване) (2)
P7_CRE-REV(2011)12-12
понеделник, 12 декември 2011 г.
html 
Представяне на работната програма на Комисията за 2012 г. (разискване)
P7_CRE-REV(2011)11-15
вторник, 15 ноември 2011 г.
html 
Засилване на отчетността на ЕС във връзка с финансирането за развитие (разискване)
P7_CRE-REV(2011)11-15
вторник, 15 ноември 2011 г.
html 
Време за въпроси към Комисията
P7_CRE-REV(2011)09-27
вторник, 27 септември 2011 г.
html 
Време за въпроси към Комисията (2)
P7_CRE-REV(2011)09-27
вторник, 27 септември 2011 г.
html 
1 2 3 4 5
Правна информация