Συζητήσεις
44 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Berman Thijs"  
1 2 3 4 5
Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της Ένωσης - Μηχανισμός σταθερότητας - Χρηματοδοτικό μέσο για την προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως - Μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες - Θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας - Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας - Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Κοινοί κανόνες και διαδικασίες για την εφαρμογή των μηχανισμών εξωτερικής δράσης της Ένωσης - Μηχανισμός σταθερότητας - Χρηματοδοτικό μέσο για την προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παγκοσμίως - Μέσο εταιρικής σχέσης για τη συνεργασία με τρίτες χώρες - Θέσπιση μηχανισμού χρηματοδότησης της αναπτυξιακής συνεργασίας - Ευρωπαϊκός μηχανισμός γειτονίας - Μηχανισμός προενταξιακής βοήθειας (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Φυλάκιση ακτιβιστών της Greenpeace στη Ρωσία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013
html 
Φυλάκιση ακτιβιστών της Greenpeace στη Ρωσία (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2013
html 
Αναπτυξιακοί Στόχοι της Χιλιετίας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)06-13
Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013
html 
Ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο - Eτήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2012 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος - Προαγωγή και προστασία της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων
P7_CRE-REV(2013)06-12
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013
html 
Ελευθερία του τύπου και των μέσων ενημέρωσης ανά τον κόσμο - Eτήσια έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία ανά τον κόσμο το 2012 και την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί του θέματος - Προαγωγή και προστασία της ελευθερίας θρησκείας ή πεποιθήσεων (2)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013
html 
Συμφωνία εταιρικής σχέσης και συνεργασίας με το Αφγανιστάν (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013
html 
Απαλλαγή 2011
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
Tο μέλλον της αναπτυξιακής πολιτικής της ΕΕ - 2015 - Ευρωπαϊκό έτος για την ανάπτυξη (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)10-22
Δευτέρα 22 Οκτωβρίου 2012
html 
1 2 3 4 5
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου