Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Berman Thijs" kohta leiti 44 vaste(t)  
1 2 3 4 5
Uus Afganistani strateegia (arutelu)
P7_CRE-REV(2012)06-12
Teisipäev, 12. juuni 2012
html 
2010. aasta eelarve täitmisele heakskiidu andmine (arutelu)
P7_CRE-REV(2012)05-10
Neljapäev, 10. mai 2012
html 
Muud küsimused
P7_CRE-REV(2012)03-29
Neljapäev, 29. märts 2012
html 
Olukord Nigeerias (arutelu)
P7_CRE-REV(2012)03-14
Kolmapäev, 14. märts 2012
html 
EÜ ja Maroko vaheline kalandusalane partnerlusleping - Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (arutelu)
P7_CRE-REV(2011)12-12
Esmaspäev, 12. detsember 2011
html 
EÜ ja Maroko vaheline kalandusalane partnerlusleping - Tulevane protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Liidu ja Maroko Kuningriigi vahelise kalandussektori partnerluslepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus (arutelu) (2)
P7_CRE-REV(2011)12-12
Esmaspäev, 12. detsember 2011
html 
Komisjoni 2012. aasta tööprogramm (arutelu)
P7_CRE-REV(2011)11-15
Teisipäev, 15. november 2011
html 
Arenguabi rahastamise aruandluskohustust käsitlev aruanne (arutelu)
P7_CRE-REV(2011)11-15
Teisipäev, 15. november 2011
html 
Infotund (komisjon)
P7_CRE-REV(2011)09-27
Teisipäev, 27. september 2011
html 
Infotund (komisjon) (2)
P7_CRE-REV(2011)09-27
Teisipäev, 27. september 2011
html 
1 2 3 4 5
Õigusalane teave