Dibattiti
44 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Berman Thijs"  
1 2 3 4 5
Strateġija ġdida għall-Afganistan (dibattitu)
P7_CRE-REV(2010)12-15
L-Erbgħa, 15 ta' Diċembru 2010
html 
Emenda tal-Istrument ta' Stabilità - Strument ta' finanzjament tal-koperazzjoni għall-iżvilupp (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1905/2006) - Strument ta' finanzjament għall-promozzjoni tad-demokrazija u tad-drittijiet tal-bniedem madwar id-dinja (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1889/2006) - Stabbiliment ta' strument ta' finanzjament għall-kooperazzjoni ma' pajjiżi industrijalizzati (emenda tar-Regolament (KE) Nru 1934/2006) - Emenda tar-Regolament (KE) Nru 1905/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi strument ta' finanzjament tal-kooperazzjoni għall-iżvilupp (dibattitu)
P7_CRE-REV(2010)10-20
L-Erbgħa, 20 t'Ottubru 2010
html 
Aspetti ta' żvilupp fil-kuntest tal-Jum Internazzjonali għall-Qerda tal-Faqar - Ir-rwol tad-dħul minimu fil-ġlieda kontra l-faqar u l-promozzjoni ta' soċjetà inklużiva fl-Ewropa (dibattitu)
P7_CRE-REV(2010)10-19
It-Tlieta, 19 t'Ottubru 2010
html 
Il-pożizzjoni tal-Parlament dwar l-Abbozz ta' Baġit 2011 kif modifikat mill-Kunsill - it-taqsimiet kollha - Abbozz ta' baġit ta' emenda Nru 03/2010: Taqsima III - Kummissjoni - MAB (Miżuri ta' Akkumpanjament fil-qasam tal-Banana) (dibattitu)
P7_CRE-REV(2010)10-19
It-Tlieta, 19 t'Ottubru 2010
html 
Nuqqasijiet fil-qasam tal-protezzjoni tad-drittijiet tal-bniedem u tal-ġustizzja fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo (dibattitu)
P7_CRE-REV(2010)09-22
L-Erbgħa, 22 ta' Settembru 2010
html 
Kenja: In-nuqqas ta' arrest tal-President tas-Sudan Omar al-Bashir
P7_CRE-REV(2010)09-09
Il-Ħamis, 9 ta' Settembru 2010
html 
Is-settur tal-UE tal-lamtu tal-patata wara l-2012 (dibattitu)
P7_CRE-REV(2010)09-08
L-Erbgħa, 8 ta' Settembru 2010
html 
Is-sitwazzjoni umanitarja wara l-għargħar fil-Pakistan (dibattitu)
P7_CRE-REV(2010)09-07
It-Tlieta, 7 ta' Settembru 2010
html 
Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna - Is-Servizz Ewropew għall-Azzjoni Esterna (dibattitu)
P7_CRE-REV(2010)07-07
L-Erbgħa, 7 ta' Lulju 2010
html 
Il-mandat għat-trilogu dwar l-Abbozz ta' Baġit 2011 (dibattitu)
P7_CRE-REV(2010)06-14
It-Tnejn, 14 ta' Ġunju 2010
html 
1 2 3 4 5
Avviż legali