Rozpravy
Výsledky: 44 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Berman Thijs"  
1 2 3 4 5
Spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť - Nástroj stability - Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete - Nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami - Ustanovenie nástroja financovania rozvojovej spolupráce - Nástroj európskeho susedstva - Nástroj predvstupovej pomoci (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Spoločné pravidlá a postupy pre vykonávanie nástrojov Únie pre vonkajšiu činnosť - Nástroj stability - Nástroj financovania na podporu demokracie a ľudských práv vo svete - Nástroj partnerstva pre spoluprácu s tretími krajinami - Ustanovenie nástroja financovania rozvojovej spolupráce - Nástroj európskeho susedstva - Nástroj predvstupovej pomoci (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Utorok, 10. decembra 2013
html 
Zadržiavanie aktivistov Greenpeace v Rusku (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Streda, 23. októbra 2013
html 
Zadržiavanie aktivistov Greenpeace v Rusku (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2013)10-23
Streda, 23. októbra 2013
html 
Miléniové rozvojové ciele (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)06-13
Štvrtok, 13. júna 2013
html 
Sloboda tlače a médií vo svete - Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012 a politike EÚ v tejto oblasti - Presadzovanie a ochrana slobody náboženského vyznania alebo viery
P7_CRE-REV(2013)06-12
Streda, 12. júna 2013
html 
Sloboda tlače a médií vo svete - Výročná správa o ľudských právach a demokracii vo svete v roku 2012 a politike EÚ v tejto oblasti - Presadzovanie a ochrana slobody náboženského vyznania alebo viery (2)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Streda, 12. júna 2013
html 
Dohoda o partnerstve a spolupráci s Afganistanom (rozprava)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Streda, 12. júna 2013
html 
Absolutórium za rok 2011
P7_CRE-REV(2013)04-16
Utorok, 16. apríla 2013
html 
Budúcnosť rozvojovej politiky EÚ - Rok 2015 – Európsky rok rozvoja (rozprava)
P7_CRE-REV(2012)10-22
Pondelok, 22. októbra 2012
html 
1 2 3 4 5
Právne oznámenie