Rozpravy
Výsledky: 44 pre výraz(y): "7. volebné obdobie, Berman Thijs"  
1 2 3 4 5
Nová stratégia pre Afganistan (rozprava)
P7_CRE-REV(2012)06-12
Utorok, 12. júna 2012
html 
Absolutórium za rok 2010
P7_CRE-REV(2012)05-10
Štvrtok, 10. mája 2012
html 
Rôzne
P7_CRE-REV(2012)03-29
Štvrtok, 29. marca 2012
html 
Situácia v Nigérii (rozprava)
P7_CRE-REV(2012)03-14
Streda, 14. marca 2012
html 
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom – Budúci protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (rozprava)
P7_CRE-REV(2011)12-12
Pondelok, 12. decembra 2011
html 
Dohoda o partnerstve v sektore rybolovu medzi EÚ a Marokom – Budúci protokol, ktorým sa stanovujú rybolovné možnosti a finančný príspevok podľa Dohody o partnerstve v sektore rybolovu medzi Európskym spoločenstvom a Marockým kráľovstvom (rozprava) (2)
P7_CRE-REV(2011)12-12
Pondelok, 12. decembra 2011
html 
Pracovný program Komisie na rok 2012 (rozprava)
P7_CRE-REV(2011)11-15
Utorok, 15. novembra 2011
html 
Správa o zodpovednosti v oblasti financovania rozvoja (rozprava)
P7_CRE-REV(2011)11-15
Utorok, 15. novembra 2011
html 
Hodina otázok (pre Komisiu)
P7_CRE-REV(2011)09-27
Utorok, 27. septembra 2011
html 
Hodina otázok (pre Komisiu) (2)
P7_CRE-REV(2011)09-27
Utorok, 27. septembra 2011
html 
1 2 3 4 5
Právne oznámenie