Разисквания
125 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Укрепване на сътрудничеството между публичните служби по заетостта (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
сряда, 16 април 2014 г.
html 
Командироване на работници в рамките на предоставянето на услуги (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-15
вторник, 15 април 2014 г.
html 
Eдинeн европейски пазар на електронни съобщителни услуги - Мерки за намаляване на разходите за разгръщане на високоскоростни електронни съобщителни мрежи - Електронна идентификация и удостоверителни услуги при електронни трансакции на вътрешния пазар (разискване)
P7_CRE-REV(2014)04-02
сряда, 2 април 2014 г.
html 
Предотвратяване на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Прегледи за проверка на техническата изправност на моторните превозни средства и техните ремаркета (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Програмата за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в някои държави членки и въздействието върху основните права на гражданите на ЕС (разискване)
P7_CRE-REV(2014)03-11
вторник, 11 март 2014 г.
html 
Прилагането на „Гаранцията за младежта“, (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Насоки за политиките за заетост на държавите членки (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
сряда, 26 февруари 2014 г.
html 
Европейски фонд за подпомагане на най-нуждаещите се (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
Разгръщане на бордовата система eCall - Въвеждането на оперативно съвместимата система eCall в целия ЕС (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-25
вторник, 25 февруари 2014 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Правна информация