Разисквания
125 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Целта за намаляване на емисиите на СО2 от нови леки пътнически автомобили до 2020[nbsp ]г. (разискване)
P7_CRE-REV(2014)02-24
понеделник, 24 февруари 2014 г.
html 
Регулаторна пригодност на ЕС, субсидиарност и пропорционалност - по-добро законотворчество (A7-0056/2014 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)02-04
вторник, 4 февруари 2014 г.
html 
Програма за дейността на гръцкото председателство (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Обществени поръчки (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
сряда, 15 януари 2014 г.
html 
Eмисии на СО2 от нови леки търговски превозни средства (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Ефективни трудови инспекции като стратегия за подобряване на условията на труд в Европа (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Повторна индустриализация на Европа за насърчаване на конкурентоспособността и устойчивостта (разискване)
P7_CRE-REV(2014)01-14
вторник, 14 януари 2014 г.
html 
Конституционни проблеми, свързани с многостепенното управление в рамките на Европейския съюз (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)12-12
четвъртък, 12 декември 2013 г.
html 
Подготовка за заседанието на Европейския съвет (19 и 20 декември 2013 г.) (разискване)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
Конвенция на МОТ относно достойния труд на домашните работници (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2013)12-11
сряда, 11 декември 2013 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Правна информация