Разисквания
125 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Публичното радиоразпръскване в ерата на цифровите технологии: бъдещето на двойната система (A7-0286/2010, Ivo Belet) (гласуване)
P7_CRE(2010)11-25
четвъртък, 25 ноември 2010 г.
html 
Публичното радиоразпръскване в ерата на цифровите технологии: бъдещето на двойната система (кратко представяне)
P7_CRE(2010)11-22
понеделник, 22 ноември 2010 г.
html 
Подготовка на срещата на високо равнище на Г-20 (11-12 ноември) - Подготовка на заседанието на Европейския съвет (28-29 октомври) - Финансова, икономическа и социална криза: препоръки за мерките и инициативите, които следва да се предприемат - Подобряване на рамката за икономическо управление и стабилност в ЕС, по-специално в еврозоната (разискване)
P7_CRE(2010)10-20
сряда, 20 октомври 2010 г.
html 
Свързани с развитието аспекти на Международния ден за изкореняване на бедността - Ролята на минималния доход за борбата срещу бедността и насърчаването на общество, основаващо се на принципа на интеграцията в Европа (разискване)
P7_CRE(2010)10-19
вторник, 19 октомври 2010 г.
html 
Заключения от заседанието на Европейския съвет (16 септември 2010 г.) (разискване)
P7_CRE(2010)09-22
сряда, 22 септември 2010 г.
html 
Свобода на изразяване на мнение и свобода на печата в Европейския съюз (разискване)
P7_CRE(2010)09-07
вторник, 7 септември 2010 г.
html 
Програма за дейността на белгийското председателство (разискване)
P7_CRE-REV(2010)07-07
сряда, 7 юли 2010 г.
html 
Спорт, по-специално по отношение на агентите на играчите (разискване)
P7_CRE-REV(2010)06-15
вторник, 15 юни 2010 г.
html 
Енергийни характеристики на сградите (преработен текст) (разискване)
P7_CRE(2010)05-17
понеделник, 17 май 2010 г.
html 
Електрически превозни средства (разискване)
P7_CRE(2010)05-05
сряда, 5 май 2010 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Правна информация