Разисквания
125 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Уговарянето на изхода от спортни срещи и корупцията в спорта (разискване)
P7_CRE-REV(2013)03-14
четвъртък, 14 март 2013 г.
html 
Решение за започване на междуинституционални преговори относно директните плащания за селскостопански производители по схеми за подпомагане в рамките на ОСП и за определяне на мандата за тези преговори - 2011/0280(COD) (B7-0079/2013)
P7_CRE-REV(2013)03-14
четвъртък, 14 март 2013 г.
html 
Ниво на шума от моторни превозни средства (разискване)
P7_CRE-REV(2013)02-05
вторник, 5 февруари 2013 г.
html 
Информиране и консултиране на работниците, прогнозиране и управление на преструктурирането (A7-0390/2012 - Alejandro Cercas)
P7_CRE-REV(2013)01-15
вторник, 15 януари 2013 г.
html 
Гаранция за младите хора (разискване)
P7_CRE-REV(2013)01-14
понеделник, 14 януари 2013 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)12-12
сряда, 12 декември 2012 г.
html 
A7-0396/2012
Въвеждане на свързани с шума експлоатационни ограничения на летищата в Съюза - Наземни услуги на летищата на Съюза - Разпределяне на слотовете на летищата в Европейския съюз
P7_CRE-REV(2012)12-11
вторник, 11 декември 2012 г.
html 
Въздействието върху околната среда на дейностите по извличане на шистов газ и шистов нефт - Промишлени, енергийни и други аспекти на шистовия газ и нефт (разискване)
P7_CRE-REV(2012)11-20
вторник, 20 ноември 2012 г.
html 
Случаи на преструктуриране в рамките на автомобилостроенето в Европа (разискване)
P7_CRE-REV(2012)11-20
вторник, 20 ноември 2012 г.
html 
Съществува ли опасност за "Еразъм"? (разискване)
P7_CRE-REV(2012)10-25
четвъртък, 25 октомври 2012 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Правна информация