Разисквания
125 намерен (и) резултат(и) за "7-и парламентарен мандат, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Положението в Бирма/Мианмар (разискване)
P7_CRE-REV(2012)04-17
вторник, 17 април 2012 г.
html 
Постигане до 2050 г. на конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност (разискване)
P7_CRE-REV(2012)03-15
четвъртък, 15 март 2012 г.
html 
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)03-15
четвъртък, 15 март 2012 г.
html 
RC-B7-0152/2012
Обяснение на вот
P7_CRE-REV(2012)02-16
четвъртък, 16 февруари 2012 г.
html 
B7-0095/2012
Разпределянето на храна на най-нуждаещите се лица в Общността (разискване)
P7_CRE-REV(2012)02-14
вторник, 14 февруари 2012 г.
html 
Европейското измерение в спорта (разискване)
P7_CRE-REV(2012)02-01
сряда, 1 февруари 2012 г.
html 
Заключения от заседанието на Европейския съвет (8-9 декември 2011 г.) (разискване)
P7_CRE-REV(2011)12-13
вторник, 13 декември 2011 г.
html 
Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване (разискване)
P7_CRE-REV(2011)11-15
вторник, 15 ноември 2011 г.
html 
Борба със сексуалното малтретиране, сексуалната експлоатация на деца и детската порнография - Правата на децата в Европейския съюз (разискване)
P7_CRE-REV(2011)10-26
сряда, 26 октомври 2011 г.
html 
Състояние на Съюза (разискване)
P7_CRE-REV(2011)09-28
сряда, 28 септември 2011 г.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Правна информация