Forhandlinger
125 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Offentlige arbejdsformidlinger (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Onsdag den 16. april 2014
html 
Udstationering af arbejdstagere som led i udveksling af tjenesteydelser (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Tirsdag den 15. april 2014
html 
EU's indre marked for elektronisk kommunikation - Foranstaltninger til at reducere omkostningerne ved etablering af elektroniske højhastighedskommunikationsnet - Elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Onsdag den 2. april 2014
html 
Forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Teknisk kontrol med motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
USA's NSA-overvågningsprogram, overvågningsorganer i forskellige medlemsstater og deres indvirkning på EU-borgeres grundlæggende rettigheder (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Tirsdag den 11. marts 2014
html 
Gennemførelse af ungdomsgarantien (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Onsdag den 26. februar 2014
html 
Europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tirsdag den 25. februar 2014
html 
Indførelse af et køretøjsmonteret eCall-system - Indførelse af det interoperable EU-dækkende eCall-system (forhandling)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Tirsdag den 25. februar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Juridisk meddelelse