Forhandlinger
125 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (2014 – 2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
Årsberetning om EU's konkurrencepolitik (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Onsdag den 11. december 2013
html 
CARS 2020: Handlingsplan for en konkurrencedygtig og bæredygtig bilindustri i Europa (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Tirsdag den 10. december 2013
html 
Det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdag den 21. november 2013
html 
ØMU'ens sociale dimension (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Torsdag den 21. november 2013
html 
Flerårig finansiel ramme for perioden 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Connecting Europe-faciliteten (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
Fælles bestemmelser for europæiske fonde og ophævelse af forordning (EF) nr. 1083/2006 - Den Europæiske Socialfond - Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og målet om investeringer i vækst og beskæftigelse - Støtte fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling til målet om europæisk territorialt samarbejde - Samhørighedsfonden - oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Tirsdag den 19. november 2013
html 
"ERASMUS FOR ALLE" - EU-programmet for almen uddannelse, erhvervsuddannelse, ungdom og idræt (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Mandag den 18. november 2013
html 
Flygtningestrømmene i Middelhavsområdet, navnlig tragedien ved Lampedusa (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Torsdag den 24. oktober 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Juridisk meddelelse