Forhandlinger
125 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Europæisk fond for bistand til de socialt dårligst stillede (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Onsdag den 12. juni 2013
html 
Midlertidig genindførelse af grænsekontrol ved de indre grænser under ekstraordinære omstændigheder (A7-0200/2012 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Onsdag den 12. juni 2013
html 
Organiseret kriminalitet, korruption og hvidvaskning af penge (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Tirsdag den 11. juni 2013
html 
Vedvarende energikilder på EU's indre marked for energi (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Tirsdag den 21. maj 2013
html 
Offshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Mandag den 20. maj 2013
html 
Offshore-udvinding af olie og gas, undersøgelses- og produktionsaktiviteter (forhandling) (2)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Mandag den 20. maj 2013
html 
EU-charter: Standarder for mediefrihed i EU (kortfattet forelæggelse)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Mandag den 20. maj 2013
html 
EU's strategi for Arktis (forhandling)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Onsdag den 17. april 2013
html 
Det tidsmæssige forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
Groundhandling-ydelser i EU's lufthavne (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Tirsdag den 16. april 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Juridisk meddelelse