Συζητήσεις
125 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Απαλλαγή 2008 (συζήτηση)
P7_CRE(2010)04-21
Τετάρτη 21 Απριλίου 2010
html 
Διακοπή της εναέριας κυκλοφορίας στην Ευρώπη (συζήτηση)
P7_CRE(2010)04-20
Τρίτη 20 Απριλίου 2010
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P7_CRE(2010)03-09
Τρίτη 9 Μαρτίου 2010
html 
Η ασφάλεια των σιδηροδρόμων, συμπεριλαμβανόμενου του ευρωπαϊκού συστήματος σήμανσης (συζήτηση)
P7_CRE(2010)02-25
Πέμπτη 25 Φεβρουαρίου 2010
html 
Συμφωνία ελεύθερων εμπορικών συναλλαγών μεταξύ ΕΕ και Νότιας Κορέας (συζήτηση)
P7_CRE(2010)02-10
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010
html 
GM/Opel: τελευταίες εξελίξεις (συζήτηση)
P7_CRE(2010)02-08
Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2010
html 
Αποτελέσματα της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης για την κλιματική αλλαγή (συζήτηση)
P7_CRE(2010)01-20
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2010
html 
Ώρα των ερωτήσεων προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής
P7_CRE(2009)12-15
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2009
html 
Σήμανση των ελαστικών επισώτρων αναφορικά με την οικονομία καυσίμου (A7-0076/2009, Ivo Belet) (ψηφοφορία)
P7_CRE(2009)11-25
Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2009
html 
Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση : Βέλγιο - τομέας κλωστοϋφαντουργίας και Ιρλανδία - Dell - Επανεγκατάσταση επιχειρήσεων στην ΕΕ και ρόλος των χρηματοοικονομικών μέσων της ΕΕ (συζήτηση)
P7_CRE(2009)11-24
Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου