Συζητήσεις
125 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών (συζήτηση)
P7_CRE(2009)11-23
Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2009
html 
Προετοιμασία του ευρωπαϊκού Συμβουλίου (29-30 Οκτωβρίου 2009) (συζήτηση)
P7_CRE(2009)10-21
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2009)10-21
Τετάρτη 21 Οκτωβρίου 2009
html 
Αναδιάρθρωση της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, ιδιαίτερα η περίπτωση της Opel (συζήτηση)
P7_CRE(2009)09-14
Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου 2009
html 
Παρουσίαση του προγράμματος της Σουηδικής προεδρίας (συζήτηση)
P7_CRE(2009)07-15
Τετάρτη 15 Ιουλίου 2009
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου