Συζητήσεις
125 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
Ετήσια έκθεση για την πολιτική ανταγωνισμού της ΕΕ (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Τετάρτη 11 Δεκεμβρίου 2013
html 
CARS 2020: Για μια ισχυρή, ανταγωνιστική και βιώσιμη αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2013
html 
Ευρωπαϊκή βιομηχανική και τεχνολογική βάση στον τομέα της άμυνας (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Ενίσχυση της κοινωνικής διάστασης της ΟΝΕ (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Πέμπτη 21 Νοεμβρίου 2013
html 
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2014-2020 (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Κοινές διατάξεις για τα Ευρωπαϊκά Ταμεία - Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και στόχος «Επενδύσεις στην ανάπτυξη και την απασχόληση» - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και ο στόχος της ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας - Ταμείο Συνοχής - Ευρωπαϊκός όμιλος εδαφικής συνεργασίας (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Τρίτη 19 Νοεμβρίου 2013
html 
Πρόγραμμα «Erasmus για όλους» (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013
html 
Μεταναστευτικά ρεύματα στη Μεσόγειο, με ιδιαίτερη έμφαση στα τραγικά γεγονότα κοντά στην Λαμπεντούζα (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Πέμπτη 24 Οκτωβρίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου