Συζητήσεις
125 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013
html 
Προσωρινή επαναφορά των ελέγχων στα εσωτερικά σύνορα (A7-0200/2012 - Renate Weber)
P7_CRE-REV(2013)06-12
Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013
html 
Οργανωμένο έγκλημα, διαφθορά και νομιμοποίηση πόρων από εγκληματικές δραστηριότητες (A7-0175/2013 - Salvatore Iacolino)
P7_CRE-REV(2013)06-11
Τρίτη 11 Ιουνίου 2013
html 
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην ευρωπαϊκή εσωτερική αγορά ενέργειας (A7-0135/2013 - Herbert Reul)
P7_CRE-REV(2013)05-21
Τρίτη 21 Μαΐου 2013
html 
Υπεράκτιες δραστηριότητες αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Δευτέρα 20 Μαΐου 2013
html 
Υπεράκτιες δραστηριότητες αναζήτησης, εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικού αερίου (συζήτηση) (2)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Δευτέρα 20 Μαΐου 2013
html 
Χάρτης της ΕΕ: πρότυπες ρυθμίσεις για την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης σε ολόκληρη την ΕΕ (συνοπτική παρουσίαση)
P7_CRE-REV(2013)05-20
Δευτέρα 20 Μαΐου 2013
html 
Η στρατηγική της ΕΕ για την Αρκτική (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2013)04-17
Τετάρτη 17 Απριλίου 2013
html 
Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου (A7-0046/2013 - Matthias Groote)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
Υπηρεσίες εδάφους στους αερολιμένες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (A7-0364/2012 - Artur Zasada)
P7_CRE-REV(2013)04-16
Τρίτη 16 Απριλίου 2013
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου