Συζητήσεις
125 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Εμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)10-23
Τρίτη 23 Οκτωβρίου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)09-11
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2012
html 
A7-0265/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)07-04
Τετάρτη 4 Ιουλίου 2012
html 
A7-0204/2012
Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Ιουνίου 2012) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)07-03
Τρίτη 3 Ιουλίου 2012
html 
Προετοιμασία της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (28-29 Ιουνίου 2012) - Πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο και ίδιοι πόροι (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)06-13
Τετάρτη 13 Ιουνίου 2012
html 
Eμπορικές διαπραγματεύσεις της ΕΕ με την Ιαπωνία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)06-11
Δευτέρα 11 Ιουνίου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)05-24
Πέμπτη 24 Μαΐου 2012
html 
RC-B7-0235/2012
Προετοιμασία της άτυπης ευρωπαϊκής συνόδου κορυφής - Επενδύσεις, ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)05-22
Τρίτη 22 Μαΐου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)05-10
Πέμπτη 10 Μαΐου 2012
html 
A7-0149/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)04-20
Παρασκευή 20 Απριλίου 2012
html 
A7-0057/2012
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου