Συζητήσεις
125 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Η κατάσταση στη Βιρμανία (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)04-17
Τρίτη 17 Απριλίου 2012
html 
Ανταγωνιστική οικονομία χαμηλών επιπέδων ανθρακούχων εκπομπών το 2050 (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)03-15
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012
html 
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)03-15
Πέμπτη 15 Μαρτίου 2012
html 
RC-B7-0152/2012
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE-REV(2012)02-16
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2012
html 
B7-0095/2012
Πρόγραμμα διανομής τροφίμων στους απόρους της Ένωσης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)02-14
Τρίτη 14 Φεβρουαρίου 2012
html 
Ανάπτυξη της ευρωπαϊκής διάστασης του αθλητισμού (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2012)02-01
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2012
html 
Συμπεράσματα της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου (8-9 Δεκεμβρίου 2011) (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)12-13
Τρίτη 13 Δεκεμβρίου 2011
html 
Ευρωπαϊκή πλατφόρμα για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)11-15
Τρίτη 15 Νοεμβρίου 2011
html 
Σεξουαλική κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και παιδική πορνογραφία - Δικαιώματα του παιδιού στην Ευρωπαϊκή Ένωση (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)10-26
Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2011
html 
Κατάσταση της Ένωσης (συζήτηση)
P7_CRE-REV(2011)09-28
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου