Συζητήσεις
125 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "7η Κοινοβουλευτική, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Αιτιολογήσεις ψήφου
P7_CRE(2011)03-10
Πέμπτη 10 Μαρτίου 2011
html 
B7-0191/2011
Καινοτόμος χρηματοδότηση σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο (συζήτηση)
P7_CRE(2011)03-07
Δευτέρα 7 Μαρτίου 2011
html 
Ο νόμος για τα μέσα ενημέρωσης στην Ουγγαρία (συζήτηση)
P7_CRE(2011)02-16
Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2011
html 
Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (A7-0001/2011, Ivo Belet) (ψηφοφορία)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς την Επιτροπή)
P7_CRE(2011)02-15
Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2011
html 
Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (συζήτηση)
P7_CRE(2011)02-14
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011
html 
Μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα ραδιενέργειας στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (συζήτηση) (2)
P7_CRE(2011)02-14
Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2011
html 
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ουγγρικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
P7_CRE(2011)01-19
Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2011
html 
Επισκόπηση της Βελγικής Προεδρίας του Συμβουλίου (συζήτηση)
P7_CRE(2011)01-18
Τρίτη 18 Ιανουαρίου 2011
html 
Τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Κανκούν σχετικά με την αλλαγή του κλίματος (συζήτηση)
P7_CRE(2010)12-14
Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2010
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου