Arutelud
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Belet Ivo" kohta leiti 125 vaste(t)  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Riiklike tööturuasutuste koostöö tõhustamine (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Kolmapäev, 16. aprill 2014
html 
Töötajate lähetamine seoses teenuste osutamisega (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Teisipäev, 15. aprill 2014
html 
Euroopa elektroonilise side ühtne turg - Kiire elektroonilise side võrkude kasutuselevõtukulude vähendamise meetmed - E-identimise ja e-tehingute jaoks vajalikud usaldusteenused siseturul (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Kolmapäev, 2. aprill 2014
html 
Finantssüsteemi kasutamise vältimine rahapesu ja terrorismi rahastamise eesmärgil (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Mootorsõidukite ja nende haagiste korraline tehnoülevaatus (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
USA Riikliku Julgeolekuagentuuri järelevalveprogramm, ELi liikmesriikide jälgimisasutused ning mõju ELi kodanike põhiõigustele (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Teisipäev, 11. märts 2014
html 
Noortegarantii rakendamine (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Liikmesriikide tööhõivepoliitika suunised (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Kolmapäev, 26. veebruar 2014
html 
Euroopa abifond enim puudustkannatavate isikute jaoks (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
Sõidukisisese eCall-süsteemi kasutuselevõtmine - Koostalitlusvõimelise ELi-ülese eCall-süsteemi kasutuselevõtt (arutelu)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Teisipäev, 25. veebruar 2014
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Õigusalane teave