Diskusijos
Rezultatas (-ai) "125" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Valstybinių užimtumo tarnybų bendradarbiavimo stiprinimas (A7-0072/2014 - Frédéric Daerden)
P7_CRE-REV(2014)04-16
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 16 d.
html 
Darbuotojų komandiravimas paslaugų teikimo sistemoje (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)04-15
Antradienis, 2014 m. balandžio 15 d.
html 
Europos bendroji elektroninių ryšių rinka – Priemonės sparčiojo elektroninio ryšio tinklų diegimo sąnaudoms mažinti – Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugos vidaus rinkoje (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)04-02
Trečiadienis, 2014 m. balandžio 2 d.
html 
Finansų sistemos apsauga nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (A7-0150/2014 - Krišjānis Kariņš, Judith Sargentini)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų techninė apžiūra (A7-0210/2013 - Werner Kuhn)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
JAV NSA stebėjimo programa, įvairių valstybių narių stebėjimo institucijos ir poveikis ES piliečių pagrindinėms teisėms (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)03-11
Antradienis, 2014 m. kovo 11 d.
html 
Jaunimo garantijų iniciatyvos įgyvendinimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Valstybių narių užimtumo politikos gairės (A7-0470/2013 - Pervenche Berès)
P7_CRE-REV(2014)02-26
Trečiadienis, 2014 m. vasario 26 d.
html 
Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondas (A7-0183/2013 - Emer Costello)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
Transporto priemonėse montuojamos pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas - Sąveikios europinės pagalbos iškvietos sistemos „eCall“ diegimas (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)02-25
Antradienis, 2014 m. vasario 25 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Teisinis pranešimas