Diskusijos
Rezultatas (-ai) "125" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Būdai, kaip pasiekti tikslą iki 2020[nbsp ]m. sumažinti naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekį (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)02-24
Pirmadienis, 2014 m. vasario 24 d.
html 
ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Geresnė teisėkūra (A7-0056/2014 - Sajjad Karim)
P7_CRE-REV(2014)02-04
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d.
html 
Graikijos pirmininkavimo veiklos programa (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Viešieji pirkimai (A7-0007/2013 - Marc Tarabella)
P7_CRE-REV(2014)01-15
Trečiadienis, 2014 m. sausio 15 d.
html 
Naujų lengvųjų komercinių transporto priemonių išmetamas CO2 kiekis (A7-0168/2013 - Holger Krahmer)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Antradienis, 2014 m. sausio 14 d.
html 
Veiksminga darbo inspekcija kaip darbo sąlygų gerinimo Europoje strategija (A7-0458/2013 - Jutta Steinruck)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Antradienis, 2014 m. sausio 14 d.
html 
Europos reindustrializacija siekiant skatinti konkurencingumą ir tvarumą (diskusijos)
P7_CRE-REV(2014)01-14
Antradienis, 2014 m. sausio 14 d.
html 
Daugiapakopio valdymo ES konstitucinės problemos (A7-0372/2013 - Roberto Gualtieri, Rafał Trzaskowski)
P7_CRE-REV(2013)12-12
Ketvirtadienis, 2013 m. gruodžio 12 d.
html 
Pasirengimas Europos Vadovų Tarybos susitikimui (2013 m. gruodžio 19–20 d.) (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
TDO konvencija dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams (A7-0394/2013 - Inês Cristina Zuber)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Teisinis pranešimas