Diskusijos
Rezultatas (-ai) "125" žodžiui (-iams): "7-oji kadencija, Belet Ivo"  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (2014–2020 m.) (A7-0005/2013 - Marian Harkin)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
Metinė ES konkurencijos politikos ataskaita (A7-0357/2013 - Ramon Tremosa i Balcells)
P7_CRE-REV(2013)12-11
Trečiadienis, 2013 m. gruodžio 11 d.
html 
CARS 2020: siekiant stiprios, konkurencingos ir tvarios Europos automobilių pramonės (A7-0391/2013 - Franck Proust)
P7_CRE-REV(2013)12-10
Antradienis, 2013 m. gruodžio 10 d.
html 
Europos gynybos pramoninė ir technologinė bazė (A7-0358/2013 - Michael Gahler)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
EPS socialinio matmens stiprinimas (B7-0496/2013)
P7_CRE-REV(2013)11-21
Ketvirtadienis, 2013 m. lapkričio 21 d.
html 
2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (A7-0389/2013 - Jean-Luc Dehaene, Ivailo Kalfin)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Europos infrastruktūros tinklų priemonė (A7-0021/2013 - Adina-Ioana Vălean, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Europos fondams taikytinos bendrosios nuostatos – Europos socialinis fondas – Europos regioninės plėtros fondas ir investicijos į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą – Europos regioninės plėtros fondas ir Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas – Sanglaudos fondas – Europos teritorinio bendradarbiavimo grupė (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)11-19
Antradienis, 2013 m. lapkričio 19 d.
html 
Programa „Erasmus visiems“ (diskusijos)
P7_CRE-REV(2013)11-18
Pirmadienis, 2013 m. lapkričio 18 d.
html 
dėl migracijos srautų Viduržemio jūros regione, ypatingą dėmesį skiriant tragiškiems įvykiams prie Lampedūzos krantų (RCB7-0474/2013, B7-0474/2013, B7-0475/2013, B7-0476/2013, B7-0477/2013, B7-0478/2013, B7-0479/2013, B7-0480/2013)
P7_CRE-REV(2013)10-24
Ketvirtadienis, 2013 m. spalio 24 d.
html 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Teisinis pranešimas